Privatumo politika

Šiame dokumente apžvelgiame, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir nurodome Jūsų teises pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
Norime informuoti, kad APOLLONA UAB įmonės vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos (toliau BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų duomenų tvarkymo reikalavimų.Šioje Privatumo politikoje nurodome, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (pvz., kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, saugojame bei apsaugome Jūsų asmens duomenis).

Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises.

Kodėl Jūs renkate mano duomenis?

Duomenis mes naudojame tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, tobulinti produktus ir paslaugas, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vadovautis taikomais įstatymais ir reglamentais.

Kaip Jūs renkate mano duomenis?

Kai šiuos duomenis pateikiate mums tiesiogiai, naudojatės mūsų produktais ar interneto svetaine, per slapukus ar panašias technologijas, taip pat duomenis galime rinkti iš trečiųjų šalių.

Kokią informaciją apie mane Jūs renkate?

Mes galime rinkti tokią informaciją kaip Jūsų vardas, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefonas, duomenys apie darbovietę, IP adresas, įrenginio identifikacinis numeris, buvimo vieta, finansinė ir mokėjimo informacija, įskaitant duomenis apie Jūsų įsiskolinimus.

Ar Jūs dalijatės mano duomenimis?

Jūsų duomenimis mes galime pasidalyti tam, kad galėtume suteikti Jums paslaugas, sukurti naujas paslaugas, atlikti kreditingumo ir rizikos vertinimą, skolų išieškojimo tikslais, kai norime parduoti visą ar dalį įmonės, taip pat tam, kad galėtume vadovautis taikomais įstatymais ir reglamentais.

Kokias teises aš turiu ir galiu išeikšti dėl savo duomenų naudojimo?

Jūs turite teisę: (i) prašyti susipažinti, ištaisyti arba ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurių nėra tikslo toliau tvarkyti, (ii) apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba prieštarauti tokiam tvarkymui; bei (iii) paprašyti, kad Jūsų asmens duomenis skaitmeniniu formatu perduotume Jums arba Jūsų nurodytam trečiajam asmeniui. Jūs galite atsisakyti su rinkodara susijusių pranešimų ir tam tikrų duomenų rinkimo bei naudojimo.

Ar sprendimus apie mane priimate automatizuotomis priemonėmis?

Mes priimame sprendimus automatizuotomis priemonėmis dėl sekančių priežasčių:tai užtikrina didesnį nuoseklumą ir teisingumą sprendimų priėmimo procese (pvz.: tai padeda sumažinti žmogaus klaidų ar diskriminacijos tikimybę);sumažina riziką, kad klientas nevykdys savo įsipareigojimų;sprendimai automatinėmis priemonėmis priimami daug greičiau, kas patį procesą daro efektyvesniu

Kokios yra teisinės pasekmės sprendimų, kurie priimami automatinėmis priemonėmis?

Mes atliekame automatinį kreditingumo ir rizikos vertinimą tam, kad nuspręstume, ar išduoti Jums paskolą ir nustatytume maksimalią paskolos sumą.

Dokumentatsioon